• banner(1)

Извештај за проверка на производот

Извештај SGS

Извештај за сертификација на ѕидни налепници RoHS N95

SPC кат

VSAVAS

*Информации за испуштање на супстанции испарливи и внатрешен воздух, при вдишување, прелистување на токсичност, оптимизирана емисиите на А+ (трупни емисии) à C (засилени емисии)